PUBLIKACJE

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi publikacjami tworzonymi lub współtworzonymi przez zespół HealthCare System Navigator.

Optymalizacja leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów Personalizacja kluczem do poprawy efektywności terapii

Raport powstał pod patronatem konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz organizacji pacjenckich.

Cytowanie raportu: Obarska I, Stajszczyk M. Raport. Optymalizacja leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Personalizacja kluczem do poprawy efektywności terapii. HealthCare System Navigator, Warszawa 2019, ISBN 978-83-955345-1-5

Wycena świadczeń w programach lekowych istotnym elementem budowy strategii zwiększania dostępu do innowacyjnych terapii w chorobach autoimmunizacyjnych

Raport powstał z inicjatywy oraz pod patronatem konsultant krajowej w dziedzinie neurologii, konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii, konsultant krajowej w dziedzinie dermatologii i wenerologii, konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, licznych organizacji pacjenckich, a także Konfederacji Lewiatan.

Cytowanie: Obarska I, Stajszczyk M. Raport. Wycena świadczeń w programach lekowych istotnym elementem budowy strategii zwiększania dostępu do innowacyjnych terapii w chorobach autoimmunizacyjnych. HealthCare System Navigator, Warszawa 2019, ISBN 978-83-955345-0-8

Leczenie stwardnienia rozsianego w Polsce – Analiza możliwych zmian w programach lekowych

Raport opracowany przez zespół HealthCare System Navigator na zlecenie Merck Sp. z o.o.