PUBLIKACJE

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi publikacjami tworzonymi lub współtworzonymi przez zespół HealthCare System Navigator.

Terapie infuzyjne w leczeniu zaawansowanej choroby Parkinsona w Polsce – rekomendacje zmian systemowych. Raport z badania ankietowego Jakość życia pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona w trakcie leczenia z użyciem terapii infuzyjnych

Raport powstał pod patronatem konsultant krajowej w dziedzinie neurologii oraz Fundacji Chorób Mózgu.

Cytowanie: Obarska I., Sławek J., Terapie infuzyjne w leczeniu zaawansowanej choroby Parkinsona w Polsce – rekomendacje zmian systemowych. Raport z badania ankietowego „Jakość życia pacjentów z zaawansowaną chorobą Parkinsona w trakcie leczenia z użyciem terapii infuzyjnych”, HealthCare System Navigator, Warszawa 2024.

Osiowe spondyloartropatie w Polsce. Wczesna diagnoza, dostępność do innowacyjnych terapii oraz personalizacja leczenia kluczem do osiągnięcia sukcesu populacyjnego.

Raport wydany przez Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i HCS Navigator pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta. Patronatu udzielili także konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii.

Dostępność terapii i świadczeń w programach lekowych w chorobach autoimmunologicznych. Wpływ wprowadzenia ryczałtowego modelu opieki ambulatoryjnej na budżet płatnika publicznego

Raport powstał pod patronatem Rzecznika Praw Pacjenta a także konsultant krajowej w dziedzinie reumatologii, konsultant krajowej w dziedzinie neurologii, konsultant krajowej w dziedzinie dermatologii i wenerologii, konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz licznych organizacji pacjenckich.

Cytowanie: Stajszczyk M., Obarska I. Dostępność terapii i świadczeń w programach lekowych w chorobach autoimmunologicznych. Wpływ wprowadzenia ryczałtowego modelu opieki ambulatoryjnej na budżet płatnika publicznego. HealthCare System Navigator, Warszawa 2021, ISBN e-ISBN 978-83-955345-2-2

Immunoterapia w drobnokomórkowym raku płuca – szansa pacjentów na dłuższe życie

Raport współtworzony przez zespół HealthCare System Navigator przy wsparciu Roche Polska Sp. z o.o.

Cytowanie: Obarska I., Kowalski D.M., Immunoterapia w drobnokomórkowym raku płuca – szansa pacjentów na dłuższe życie, HealthCare System Navigator, Warszawa 2020.

Optymalizacja leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów Personalizacja kluczem do poprawy efektywności terapii

Raport powstał pod patronatem konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz organizacji pacjenckich.

Cytowanie raportu: Obarska I., Stajszczyk M. Raport. Optymalizacja leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Personalizacja kluczem do poprawy efektywności terapii. HealthCare System Navigator, Warszawa 2019, ISBN 978-83-955345-1-5

Wycena świadczeń w programach lekowych istotnym elementem budowy strategii zwiększania dostępu do innowacyjnych terapii w chorobach autoimmunizacyjnych

Raport powstał z inicjatywy oraz pod patronatem konsultant krajowej w dziedzinie neurologii, konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii, konsultant krajowej w dziedzinie dermatologii i wenerologii, konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, licznych organizacji pacjenckich, a także Konfederacji Lewiatan.

Cytowanie: Obarska I., Stajszczyk M. Raport. Wycena świadczeń w programach lekowych istotnym elementem budowy strategii zwiększania dostępu do innowacyjnych terapii w chorobach autoimmunizacyjnych. HealthCare System Navigator, Warszawa 2019, ISBN 978-83-955345-0-8

Leczenie stwardnienia rozsianego w Polsce – analiza możliwych zmian w programach lekowych

Raport opracowany przez zespół HealthCare System Navigator na zlecenie Merck Sp. z o.o.