Wycena świadczeń w programach lekowych istotnym elementem budowy strategii zwiększania dostępu do innowacyjnych terapii w chorobach autoimmunizacyjnych

Raport powstał z inicjatywy oraz pod patronatem konsultant krajowej w dziedzinie neurologii, konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii, konsultant krajowej w dziedzinie dermatologii i wenerologii, konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, licznych organizacji pacjenckich, a także Konfederacji Lewiatan.

Cytowanie: Obarska I., Stajszczyk M. Raport: Wycena świadczeń w programach lekowych istotnym elementem budowania budowy strategii zwiększania dostępu do innowacyjnych terapii w chorobach autoimmunizacyjnych, HealthCare System Navigator, Warszawa 2019.